Excel Functions in Swedish

Excel-funktioner på svenska
Om du använder en svensk version av Excel, måste du även använda svenska namn på funktionerna. Här är en lista med de 140 vanligaste funktionerna på engelska och svenska.

These are the 140 most common functions in Excel with Swedish translations. This list is very useful if you are used to the English version of Excel, and you are working with a Swedish version that only accepts the Swedish function names in the formulas. Or the other way around!

Normally you would also have to replace all the commas in my example formulas with semi-colon.

Do you need a complete list of all the function names in Swedish in Excel? Scroll down to the bottom of this page to read more about Microsoft’s Functions Translator add-in.

EnglishSwedish
ABSABS
ADDRESSADRESS
AGGREGATEMÄNGD
ANDOCH
ARABICARABISKA
AVERAGEMEDEL
AVERAGEIFMEDEL.OM
AVERAGEIFSMEDEL.OMF
BAHTTEXTBAHTTEXT
BIN2DECBIN.TILL.DEC
BIN2HEXBIN.TILL.HEX
CEILINGRUNDA.UPP
CEILING.MATHRUNDA.UPP.MATEMATISKT
CELLCELL
CHARTECKENKOD
CHOOSEVÄLJ
CODEKOD
COLUMNKOLUMN
COLUMNSKOLUMNER
CONCATSAMMAN
CONCATENATESAMMANFOGA
CONVERTKONVERTERA
COUNTANTAL
COUNTAANTALV
COUNTBLANKANTAL.TOMMA
COUNTIFANTAL.OM
COUNTIFSANTAL.OMF
DATEDATUM
DATEVALUEDATUMVÄRDE
DAYDAG
DAYSDAGAR
DEC2BINDEC.TILL.BIN
DEC2HEXDEC.TILL.HEX
EOMONTHSLUTMÅNAD
EVENJÄMN
EXACTEXAKT
FACTFAKULTET
FILTERXMLFILTRERAXML
FINDHITTA
FLOORRUNDA.NER
FLOOR.MATHRUNDA.NER.MATEMATISKT
FORMULATEXTFORMELTEXT
FREQUENCYFREKVENS
HEX2BINHEX.TILL.BIN
HEX2DECHEX.TILL.DEC
HLOOKUPLETAKOLUMN
HYPERLINKHYPERLÄNK
IFOM
IFERROROMFEL
IFSIFS
INDEXINDEX
INDIRECTINDIREKT
INFOINFO
INTHELTAL
ISBLANKÄRTOM
ISERRORÄRFEL
ISEVENÄRJÄMN
ISLOGICALÄRLOGISK
ISNAÄRSAKNAD
ISNONTEXTÄREJTEXT
ISNUMBERÄRTAL
ISODDÄRUDDA
ISOWEEKNUMISOVECKONR
ISTEXTÄRTEXT
LARGESTÖRSTA
LEFTVÄNSTER
LENLÄNGD
LOOKUPLETAUPP
LOWERGEMENER
MATCHPASSA
MAXMAX
MAXIFSMAXIFS
MEDIANMEDIAN
MIDEXTEXT
MINMIN
MINIFSMINIFS
MODREST
MODETYPVÄRDE
MONTHMÅNAD
MROUNDMAVRUNDA
NN
NASAKNAS
NETWORKDAYSNETTOARBETSDAGAR
NETWORKDAYS.INTLNETTOARBETSDAGAR.INT
NOTICKE
NOWNU
ODDUDDA
OFFSETFÖRSKJUTNING
ORELLER
PERCENTILEPERCENTIL
PERCENTILE.EXCPERCENTIL.EXK
PERCENTILE.INCPERCENTIL.INK
PERCENTRANKPROCENTRANG
PERCENTRANK.EXCPROCENTRANG.EXK
PERCENTRANK.INCPROCENTRANG.INK
PIPI
PMTBETALNING
PROPERINITIAL
QUARTILEKVARTIL
QUARTILE.EXCKVARTIL.EXK
QUARTILE.INCKVARTIL.INK
RANDSLUMP
RANDBETWEENSLUMP.MELLAN
RANKRANG
RANK.AVGRANG.MED
RANK.EQRANG.EKV
REPLACEERSÄTT
REPTREP
RIGHTHÖGER
ROMANROMERSK
ROUNDAVRUNDA
ROUNDDOWNAVRUNDA.NEDÅT
ROUNDUPAVRUNDA.UPPÅT
ROWRAD
ROWSRADER
SEARCHSÖK
SMALLMINSTA
STDEVSTDAV
STDEV.PSTDAV.P
STDEV.SSTDAV.S
SUBSTITUTEBYT.UT
SUBTOTALDELSUMMA
SUMSUMMA
SUMIFSUMMA.OM
SUMIFSSUMMA.OMF
SUMPRODUCTPRODUKTSUMMA
SWITCHVÄXLA
TEXTTEXT
TEXTJOINTEXTJOIN
TODAYIDAG
TRANSPOSETRANSPONERA
TRIMRENSA
UNICHARUNITECKENKOD
UNICODEUNICODE
UPPERVERSALER
VLOOKUPLETARAD
WEEKDAYVECKODAG
WEEKNUMVECKONR
XLOOKUPXLETARAD
YEARÅR
FALSEFALSKT
TRUESANT

Does Excel have a translate function?

Yes, there is an add-in called the Functions Translator add-in that you can install in a few seconds:

Go to Insert > Get Add-ins to open the add-in dialog. Choose Productivity under Category, find the Functions Translator add-in and click on the Add button

Click on picture to magnify

Now you will find the Functions Translator on the Home tab to the right.

Use it to look up a functions name in a list (Reference):

Or use the Translator feature to translate a whole formula:

3 thoughts on “Excel Functions in Swedish

  1. Anv nds f r att returnera ett eller flera element i en upps ttning, till exempelvis den b sta f rs ljaren eller de tio b sta eleverna. Definierar en ber knad upps ttning medlemmar eller par genom att skicka ett best mt uttryck till kuben p servern, som skapar upps ttningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 2 = six