Excel Functions in Swedish

Excel-funktioner på svenska
Om du använder en svensk version av Excel, måste du även använda svenska namn på funktionerna. Här är en lista med de 100 vanligaste.

These are the most common Excel functions with Swedish translations.

Normally you would also have to replace all the commas in my example formulas with semi-colon.

EnglishSwedish
ABSABS
ADDRESSADRESS
ANDOCH
AVERAGEMEDEL
AVERAGEIFMEDELOM
AVERAGEIFSMEDELOMF
BAHTTEXTBAHTTEXT
BIN2DECBIN.TILL.DEC
BIN2HEXBIN.TILL.HEX
CEILINGRUNDA.UPP
CHARTECKENKOD
CHOOSEVÄLJ
CODEKOD
COLUMNKOLUMN
COLUMNSKOLUMNER
CONCATENATESAMMANFOGA
COUNTANTAL
COUNTAANTALV
COUNTBLANKANTAL.TOMMA
COUNTIFANTAL.OM
COUNTIFSANTAL.OMF
DATEDATUM
DATEVALUEDATUMVÄRDE
DAYDAG
DEC2BINDEC.TILL.BIN
DEC2HEXDEC.TILL.HEX
EOMONTHSLUTMÅNAD
EVENJÄMN
EXACTEXAKT
FACTFAKULTET
FINDHITTA
FLOORRUNDA.NED
HEX2BINHEX.TILL.BIN
HEX2DECHEX.TILL.DEC
HLOOKUPLETAKOLUMN
HYPERLINKHYPERLÄNK
IFOM
IFERROROMFEL
INDEXINDEX
INDIRECTINDIREKT
INFOINFO
INTHELTAL
ISBLANKÄRREF
ISERRORÄRFEL
ISEVENÄRJÄMN
ISNAÄRLOGISK
ISNONTEXTÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRTAL
ISODDÄRUDDA
ISTEXTÄRTEXT
LARGESTÖRSTA
LEFTVÄNSTER
LENLÄNGD
LOOKUPLETAUPP
LOWERGEMENER
MATCHPASSA
MAXMAX
MEDIANMEDIAN
MIDEXTEXT
MINMIN
MODREST
MODETYPVÄRDE
MONTHMÅNAD
NN
NASAKNAS
NETWORKDAYSNETTOARBETSDAGAR
NOTICKE
NOWNU
ODDUDDA
OFFSETFÖRSKJUTNING
ORELLER
PERCENTILEPERCENTIL
PIPI
PROPERINITIAL
QUARTILEKVARTIL
RANDSLUMP
RANDBETWEENSLUMP.MELLAN
RANKRANG
REPLACEERSÄTT
REPTREP
RIGHTHÖGER
ROMANROMERSK
ROUNDAVRUNDA
ROUNDDOWNAVRUNDA.NEDÅT
ROUNDUPAVRUNDA.UPPÅT
ROWRAD
ROWSRADER
SEARCHSÖK
SMALLMINSTA
STDEVSTDAV
SUBSTITUTEBYT.UT
SUMSUMMA
SUMIFSUMMA.OM
SUMIFSSUMMA.OMF
SUMPRODUCTPRODUKTSUMMA
TEXTTEXT
TODAYIDAG
TRANSPOSETRANSPONERA
TRIMRENSA
UPPERVERSALER
VLOOKUPLETARAD
WEEKDAYVECKODAG
WEEKNUMVECKONR
YEARÅR
TRUESANT

3 thoughts on “Excel Functions in Swedish

  1. Anv nds f r att returnera ett eller flera element i en upps ttning, till exempelvis den b sta f rs ljaren eller de tio b sta eleverna. Definierar en ber knad upps ttning medlemmar eller par genom att skicka ett best mt uttryck till kuben p servern, som skapar upps ttningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two × = 12