Excel Functions in Danish

Excel-funktioner på dansk

These are the 140 most common functions in Excel with Danish translations. This list is very useful if you are used to the English version of Excel, and you are working with a Danish version that only accepts the Danish function names in the formulas. Or the other way around!

Excel-funktioner på dansk.

Normally you would also have to replace all the commas in my example formulas with semi-colon.

Do you need a complete list of all the function names in Danish in Excel? Scroll down to the bottom of this page to read more about Microsoft’s Functions Translator add-in.

EnglishDanish
ABSABS
ADDRESSADRESSE
AGGREGATESAMLING
ANDOG
ARABICARABISK
AVERAGEMIDDEL
AVERAGEIFMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSMIDDEL.HVISER
BAHTTEXTBAHTTEKST
BIN2DECBIN.TIL.DEC
BIN2HEXBIN.TIL.HEX
CEILINGAFRUND.LOFT
CEILING.MATHLOFT.MAT
CELLCELLE
CHARTEGN
CHOOSEVÆLG
CODEKODE
COLUMNKOLONNE
COLUMNSKOLONNER
CONCATCONCAT
CONCATENATESAMMENKÆDNING
CONVERTKONVERTER
COUNTTÆL
COUNTATÆLV
COUNTBLANKANTAL.BLANKE
COUNTIFTÆL.HVIS
COUNTIFSTÆL.HVISER
DATEDATO
DATEVALUEDATOVÆRDI
DAYDAG
DAYSDAGE
DEC2BINDEC.TIL.BIN
DEC2HEXDEC.TIL.HEX
EOMONTHSLUT.PÅ.MÅNED
EVENLIGE
EXACTEKSAKT
FACTFAKULTET
FILTERXMLFILTRERXML
FINDFIND
FLOORAFRUND.GULV
FLOOR.MATHAFRUND.BUND.MAT
FORMULATEXTFORMELTEKST
FREQUENCYFREKVENS
HEX2BINHEX.TIL.BIN
HEX2DECHEX.TIL.DEC
HLOOKUPVOPSLAG
HYPERLINKHYPERLINK
IFHVIS
IFERRORHVIS.FEJL
IFSHVISER
INDEXINDEKS
INDIRECTINDIREKTE
INFOINFO
INTHELTAL
ISBLANKER.TOM
ISERRORER.FEJL
ISEVENER.LIGE
ISLOGICALER.LOGISK
ISNAER.IKKE.TILGÆNGELIG
ISNONTEXTER.IKKE.TEKST
ISNUMBERER.TAL
ISODDER.ULIGE
ISOWEEKNUMISOUGE.NR
ISTEXTER.TEKST
LARGESTØRSTE
LEFTVENSTRE
LENLÆNGDE
LOOKUPSLÅ.OP
LOWERSMÅ.BOGSTAVER
MATCHSAMMENLIGN
MAXMAKS
MAXIFSMAKSHVISER
MEDIANMEDIAN
MIDMIDT
MINMIN
MINIFSMINHVISER
MODREST
MODEHYPPIGST
MONTHMÅNED
MROUNDMAFRUND
NTAL
NAIKKE.TILGÆNGELIG
NETWORKDAYSANTAL.ARBEJDSDAGE
NETWORKDAYS.INTLANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL
NOTIKKE
NOWNU
ODDULIGE
OFFSETFORSKYDNING
ORELLER
PERCENTILEFRAKTIL
PERCENTILE.EXCFRAKTIL.UDELAD
PERCENTILE.INCFRAKTIL.MEDTAG
PERCENTRANKPROCENTPLADS
PERCENTRANK.EXCPROCENTPLADS.UDELAD
PERCENTRANK.INCPROCENTPLADS.MEDTAG
PIPI
PMTYDELSE
PROPERSTORT.FORBOGSTAV
QUARTILEKVARTIL
QUARTILE.EXCKVARTIL.UDELAD
QUARTILE.INCKVARTIL.MEDTAG
RANDSLUMP
RANDBETWEENSLUMPMELLEM
RANKPLADS
RANK.AVGPLADS.GNSN
RANK.EQPLADS.LIGE
REPLACEERSTAT
REPTGENTAG
RIGHTHØJRE
ROMANROMERTAL
ROUNDAFRUND
ROUNDDOWNRUND.NED
ROUNDUPRUND.OP
ROWRÆKKE
ROWSRÆKKER
SEARCHSØG
SMALLMINDSTE
STDEVSTDAFV
STDEV.PSTDAFV.P
STDEV.SSTDAFV.S
SUBSTITUTEUDSKIFT
SUBTOTALSUBTOTAL
SUMSUM
SUMIFSUM.HVIS
SUMIFSSUM.HVISER
SUMPRODUCTSUMPRODUKT
SWITCHSKIFT
TEXTTEKST
TEXTJOINTEKST.KOMBINER
TODAYIDAG
TRANSPOSETRANSPONER
TRIMFJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE
UNICHARUNICHAR
UNICODEUNICODE
UPPERSTORE.BOGSTAVER
VLOOKUPLOPSLAG
WEEKDAYUGEDAG
WEEKNUMUGE.NR
YEARÅR
FALSEFALSK
TRUESAND

Does Excel have a translate function?

Yes, there is an add-in called the Functions Translator add-in that you can install in a few seconds:

Go to Insert > Get Add-ins to open the add-in dialog. Choose Productivity under Category, find the Functions Translator add-in and click on the Add button

Click on picture to magnify

Now you will find the Functions Translator on the Home tab to the right.

Use it to look up a functions name in a list (Reference):

Or use the Translator feature to translate a whole formula:

2 thoughts on “Excel Functions in Danish

  1. Det er dog det mest ubrugelige Microsoft da har lavet indtil nu.
    Er vi blot en lille indelukket enklave her i Danmark, der ikke må være kompatible med resten af verden?
    Og så alt det bøvl med at afinstallere og geninstallere på Engelsk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + three =