Excel Functions in Danish

Excel-funktioner på dansk

These are the most common Excel functions with Danish translations.

Normally you would also have to replace all the commas in my example formulas with semi-colon.

EnglishDanish
ABSABS
ADDRESSADRESSE
ANDOG
AVERAGEMIDDEL
AVERAGEIFMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSMIDDEL.HVISER
BAHTTEXTBAHTTEKST
BIN2DECBIN.TIL.DEC
BIN2HEXBIN.TIL.HEX
CEILINGAFRUND.LOFT
CHARTEGN
CHOOSEVÆLG
CODEKODE
COLUMNKOLONNE
COLUMNSKOLONNER
CONCATENATESAMMENKÆDNING
COUNTTÆL
COUNTATÆLV
COUNTBLANKANTAL.BLANKE
COUNTIFTÆLHVIS
COUNTIFSTÆL.HVISER
DATEDATO
DATEVALUEDATOVÆRDI
DAYDAG
DEC2BINDEC.TIL.BIN
DEC2HEXDEC.TIL.HEX
EOMONTHSLUT.PÅ.MÅNED
EVENLIGE
EXACTEKSAKT
FACTFAKULTET
FINDFIND
FLOORAFRUND.GULV
HEX2BINHEX.TIL.BIN
HEX2DECHEX.TIL.DEC
HLOOKUPVOPSLAG
HYPERLINKHYPERLINK
IFHVIS
IFERRORHVIS.FEJL
INDEXINDEKS
INDIRECTINDIREKTE
INFOINFO
INTHELTAL
ISBLANKER.TOM
ISERRORER.FEJL
ISEVENER.LIGE
ISNAER.IKKE.TILGÆNGELIG
ISNONTEXTER.IKKE.TEKST
ISNUMBERER.TAL
ISODDER.ULIGE
ISTEXTER.TEKST
LARGESTOR
LEFTVENSTRE
LENLÆNGDE
LOOKUPSLÅ.OP
LOWERSMÅ.BOGSTAVER
MATCHSAMMENLIGN
MAXMAKS
MEDIANMEDIAN
MIDMIDT
MINMIN
MODREST
MODEHYPPIGST
MONTHMÅNED
NTAL
NAIKKE.TILGÆNGELIG
NETWORKDAYSANTAL.ARBEJDSDAGE
NOTIKKE
NOWNU
ODDULIGE
OFFSETFORSKYDNING
ORELLER
PERCENTILEFRAKTIL
PIPI
PROPERSTORT.FORBOGSTAV
QUARTILEKVARTIL
RANDSLUMP
RANDBETWEENSLUMP.MELLEM
RANKPLADS
REPLACEERSTAT
REPTGENTAG
RIGHTHØJRE
ROMANROMERTAL
ROUNDAFRUND
ROUNDDOWNRUND.NED
ROUNDUPRUND.OP
ROWRÆKKE
ROWSRÆKKER
SEARCHSØG
SMALLMINDSTE
STDEVSTDAFV
SUBSTITUTEUDSKIFT
SUMSUM
SUMIFSUM.HVIS
SUMIFSSUM.HVISER
SUMPRODUCTSUMPRODUKT
TEXTTEKST
TODAYIDAG
TRANSPOSETRANSPONER
TRIMFJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE
UPPERSTORE.BOGSTAVER
VLOOKUPLOPSLAG
WEEKDAYUGEDAG
WEEKNUMUGE.NR
YEARÅR
TRUESAND


2 thoughts on “Excel Functions in Danish

  1. Det er dog det mest ubrugelige Microsoft da har lavet indtil nu.
    Er vi blot en lille indelukket enklave her i Danmark, der ikke må være kompatible med resten af verden?
    Og så alt det bøvl med at afinstallere og geninstallere på Engelsk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven + = 10