Excel Functions in Norwegian

These are the 140 most common functions in Excel with Norwegian translations. This list is very useful if you are used to the English version of Excel, and you are working with a Norwegian version that only accepts the Norwegian function names in the formulas. Or the other way around!

Normally you would also have to replace all the commas in my example formulas with semi-colon.

Her er de 140 vanligste funksjonene i Excel med norske oversettelser.

Uansett om du bruker norsk eller engelskspråklig versjon av Excel, vil du vanligvis være nødt til å bytte ut kommaene i eksempelformlene med semikolon.

Trenger du en komplett liste med norske funksjonsnavn i Excel? Lengst ned på denne siden finner du informasjon om Microsofts egen oversettelses-add-in.

Do you need a complete list of all the function names in Norwegian in Excel? Scroll down to the bottom of this page to read more about Microsoft’s Functions Translator add-in.

EnglishNorwegian
ABSABS
ADDRESSADRESSE
AGGREGATEMENGDE
ANDOG
ARABICARABISK
AVERAGEGJENNOMSNITT
AVERAGEIFGJENNOMSNITTHVIS
AVERAGEIFSGJENNOMSNITT.HVIS.SETT
BAHTTEXTBAHTTEKST
BIN2DECBINTILDES
BIN2HEXBINTILHEKS
CEILINGAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM
CEILING.MATHAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK
CELLCELLE
CHARTEGNKODE
CHOOSEVELG
CODEKODE
COLUMNKOLONNE
COLUMNSKOLONNER
CONCATKJED.SAMMEN
CONCATENATEKJEDE.SAMMEN
CONVERTKONVERTER
COUNTANTALL
COUNTAANTALLA
COUNTBLANKTELLBLANKE
COUNTIFANTALL.HVIS
COUNTIFSANTALL.HVIS.SETT
DATEDATO
DATEVALUEDATOVERDI
DAYDAG
DAYSDAGER
DEC2BINDESTILBIN
DEC2HEXDESTILHEKS
EOMONTHMÅNEDSSLUTT
EVENAVRUND.TIL.PARTALL
EXACTEKSAKT
FACTFAKULTET
FILTERXMLFILTRERXML
FINDFINN
FLOORAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED
FLOOR.MATHAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK
FORMULATEXTFORMELTEKST
FREQUENCYFREKVENS
HEX2BINHEKSTILBIN
HEX2DECHEKSTILDES
HLOOKUPFINN.KOLONNE
HYPERLINKHYPERKOBLING
IFHVIS
IFERRORHVISFEIL
IFSHVIS.SETT
INDEXINDEKS
INDIRECTINDIREKTE
INFOINFO
INTHELTALL
ISBLANKERTOM
ISERRORERFEIL
ISEVENERPARTALL
ISLOGICALERLOGISK
ISNAERIT
ISNONTEXTERIKKETEKST
ISNUMBERERTALL
ISODDERODDE
ISOWEEKNUMISOUKENR
ISTEXTERTEKST
LARGEN.STØRST
LEFTVENSTRE
LENLENGDE
LOOKUPSLÅ.OPP
LOWERSMÅ
MATCHSAMMENLIGNE
MAXSTØRST
MAXIFSMAKS.HVIS.SETT
MEDIANMEDIAN
MIDDELTEKST
MINMIN
MINIFSMIN.HVIS.SETT
MODREST
MODEMODUS
MONTHMÅNED
MROUNDMRUND
NN
NAIT
NETWORKDAYSNETT.ARBEIDSDAGER
NETWORKDAYS.INTLNETT.ARBEIDSDAGER.INTL
NOTIKKE
NOW
ODDAVRUND.TIL.ODDETALL
OFFSETFORSKYVNING
ORELLER
PERCENTILEPERSENTIL
PERCENTILE.EXCPERSENTIL.EKS
PERCENTILE.INCPERSENTIL.INK
PERCENTRANKPROSENTDEL
PERCENTRANK.EXCPROSENTDEL.EKS
PERCENTRANK.INCPROSENTDEL.INK
PIPI
PMTAVDRAG
PROPERSTOR.FORBOKSTAV
QUARTILEKVARTIL
QUARTILE.EXCKVARTIL.EKS
QUARTILE.INCKVARTIL.INK
RANDTILFELDIG
RANDBETWEENTILFELDIGMELLOM
RANKRANG
RANK.AVGRANG.GJSN
RANK.EQRANG.EKV
REPLACEERSTATT
REPTGJENTA
RIGHTHØYRE
ROMANROMERTALL
ROUNDAVRUND
ROUNDDOWNAVRUND.NED
ROUNDUPAVRUND.OPP
ROWRAD
ROWSRADER
SEARCHSØK
SMALLN.MINST
STDEVSTDAV
STDEV.PSTDAV.P
STDEV.SSTDAV.S
SUBSTITUTEBYTT.UT
SUBTOTALDELSUM
SUMSUMMER
SUMIFSUMMERHVIS
SUMIFSSUMMER.HVIS.SETT
SUMPRODUCTSUMMERPRODUKT
SWITCHBRYTER
TEXTTEKST
TEXTJOINTEKST.KOMBINER
TODAYIDAG
TRANSPOSETRANSPONER
TRIMTRIMME
UNICHARUNICODETEGN
UNICODEUNICODE
UPPERSTORE
VLOOKUPFINN.RAD
WEEKDAYUKEDAG
WEEKNUMUKENR
YEARÅR
FALSEUSANN
TRUESANN

Does Excel have a translate function?

Yes, there is an add-in called the Functions Translator add-in that you can install in a few seconds:

Go to Insert > Get Add-ins to open the add-in dialog. Choose Productivity under Category, find the Functions Translator add-in and click on the Add button

Click on picture to magnify

Now you will find the Functions Translator on the Home tab to the right.

Use it to look up a functions name in a list (Reference):

Or use the Translator feature to translate a whole formula:

1 thought on “Excel Functions in Norwegian

  1. Pingback: How to Change Excel Online Language | Excel Practice Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


five × = 25