Excel Functions in Norwegian

These are the most common Excel functions with Norwegian translations.

Normally you would also have to replace all the commas in my example formulas with semi-colon.

Her er de vanligste funksjonene i Excel med norske oversettelser.

Uansett om du bruker norsk eller engelsk versjon av Excel, vil du vanligvis være nødt til å bytte ut kommaene i eksempelformlene med semikolon.

EnglishNorwegian
ABSABS
ADDRESSADRESSE
ANDOG
AVERAGEGJENNOMSNITT
AVERAGEIFGJENNOMSNITTHVIS
AVERAGEIFSGJENNOMSNITT.HVIS.SETT
BAHTTEXTBAHTTEKST
BIN2DECBINTILDES
BIN2HEXBINTILHEKS
CEILINGAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM
CHARTEGNKODE
CHOOSEVELG
CODEKODE
COLUMNKOLONNE
COLUMNSKOLONNER
CONCATENATEKJEDE.SAMMEN
COUNTANTALL
COUNTAANTALLA
COUNTBLANKTELLBLANKE
COUNTIFANTALL.HVIS
COUNTIFSANTALL.HVIS.SETT
DATEDATO
DATEVALUEDATOVERDI
DAYDAG
DEC2BINDESTILBIN
DEC2HEXDESTILHEKS
EOMONTHMÅNEDSSLUTT
EVENAVRUND.TIL.PARTALL
EXACTEKSAKT
FACTFAKULTET
FINDFINN
FLOORAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED
HEX2BINHEKSTILBIN
HEX2DECHEKSTILDES
HLOOKUPFINN.KOLONNE
HYPERLINKHYPERKOBLING
IFHVIS
IFERRORHVISFEIL
INDEXINDEKS
INDIRECTINDIREKTE
INFOINFO
INTHELTALL
ISBLANKERTOM
ISERRORERFEIL
ISEVENERPARTALL
ISNAERIT
ISNONTEXTERIKKETEKST
ISNUMBERERTALL
ISODDERODDETALL
ISTEXTERTEKST
LARGEN.STØRST
LEFTVENSTRE
LENLENGDE
LOOKUPSLÅ.OPP
LOWERSMÅ
MATCHSAMMENLIGNE
MAXSTØRST
MEDIANMEDIAN
MIDDELTEKST
MINMIN
MODREST
MODEMODUS
MONTHMÅNED
NN
NAIT
NETWORKDAYSNETT.ARBEIDSDAGER
NOTIKKE
NOW
ODDAVRUND.TIL.ODDETALL
OFFSETFORSKYVNING
ORELLER
PERCENTILEPERSENTIL
PIPI
PROPERSTOR.FORBOKSTAV
QUARTILEKVARTIL
RANDTILFELDIG
RANDBETWEENTILFELDIGMELLOM
RANKRANG
REPLACEERSTATT
REPTGJENTA
RIGHTHØYRE
ROMANROMERTALL
ROUNDAVRUND
ROUNDDOWNAVRUND.NED
ROUNDUPAVRUND.OPP
ROWRAD
ROWSRADER
SEARCHSØK
SMALLN.MINST
STDEVSTDAV
SUBSTITUTEBYTT.UT
SUMSUMMER
SUMIFSUMMERHVIS
SUMIFSSUMMER.HVIS.SETT
SUMPRODUCTSUMMERPRODUKT
TEXTTEKST
TODAYIDAG
TRANSPOSETRANSPONER
TRIMTRIMME
UPPERSTORE
VLOOKUPFINN.RAD
WEEKDAYUKEDAG
WEEKNUMUKENR
YEARÅR
TRUESANN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = one