Excel Functions in Turkish

These are the 140 most common functions in Excel with Turkish translations. This list is very useful if you are used to the English version of Excel, and you are working with a Turkish version that only accepts the Turkish function names in the formulas. Or the other way around!.

Excel fonksiyonlari – Türkçe çeviriler

Normally you would also have to replace all the commas in my example formulas with semi-colon.

EnglishTurkish
ABSMUTLAK
ADDRESSADRES
AGGREGATETOPLAMA
ANDVE
ARABICARAP
AVERAGEORTALAMA
AVERAGEIFEĞERORTALAMA
AVERAGEIFSÇOKEĞERORTALAMA
BAHTTEXTBAHTMETİN
BIN2DECBIN2DEC
BIN2HEXBIN2HEX
CEILINGTAVANAYUVARLA
CEILING.MATHTAVANAYUVARLA.MATEMATİK
CELLHÜCRE
CHARDAMGA
CHOOSEELEMAN
CODEKOD
COLUMNSÜTUN
COLUMNSSÜTUNSAY
CONCATARALIKBİRLEŞTİR
CONCATENATEBİRLEŞTİR
CONVERTÇEVİR
COUNTBAĞ_DEĞ_SAY
COUNTABAĞ_DEĞ_DOLU_SAY
COUNTBLANKBOŞLUKSAY
COUNTIFEĞERSAY
COUNTIFSÇOKEĞERSAY
DATETARİH
DATEVALUETARİHSAYISI
DAYGÜN
DAYSGÜNSAY
DEC2BINDEC2BIN
DEC2HEXDEC2HEX
EOMONTHSERİAY
EVENÇİFT
EXACTÖZDEŞ
FACTÇARPINIM
FILTERXMLXMLFİLTRELE
FINDBUL
FLOORTABANAYUVARLA
FLOOR.MATHTABANAYUVARLA.MATEMATİK
FORMULATEXTFORMÜLMETNİ
FREQUENCYSIKLIK
HEX2BINHEX2BIN
HEX2DECHEX2DEC
HLOOKUPYATAYARA
HYPERLINKKÖPRÜ
IFEĞER
IFERROREĞERHATA
IFSÇOKEĞER
INDEXİNDİS
INDIRECTDOLAYLI
INFOBİLGİ
INTTAMSAYI
ISBLANKEBOŞSA
ISERROREHATALIYSA
ISEVENÇİFTMİ
ISLOGICALEMANTIKSALSA
ISNAEYOKSA
ISNONTEXTEMETİNDEĞİLSE
ISNUMBERESAYIYSA
ISODDTEKMİ
ISOWEEKNUMISOHAFTASAY
ISTEXTEMETİNSE
LARGEBÜYÜK
LEFTSOLDAN
LENUZUNLUK
LOOKUPARA
LOWERKÜÇÜKHARF
MATCHKAÇINCI
MAXMAK
MAXIFSÇOKEĞERMAK
MEDIANORTANCA
MIDPARÇAAL
MINMİN
MINIFSÇOKEĞERMİN
MODMOD
MODEENÇOK_OLAN
MONTHAY
MROUNDKYUVARLA
NS
NAYOKSAY
NETWORKDAYSTAMİŞGÜNÜ
NETWORKDAYS.INTLTAMİŞGÜNÜ.ULUSL
NOTDEĞİL
NOWŞİMDİ
ODDTEK
OFFSETKAYDIR
ORYADA
PERCENTILEYÜZDEBİRLİK
PERCENTILE.EXCYÜZDEBİRLİK.HRC
PERCENTILE.INCYÜZDEBİRLİK.DHL
PERCENTRANKYÜZDERANK
PERCENTRANK.EXCYÜZDERANK.HRC
PERCENTRANK.INCYÜZDERANK.DHL
PI
PMTDEVRESEL_ÖDEME
PROPERYAZIM.DÜZENİ
QUARTILEDÖRTTEBİRLİK
QUARTILE.EXCDÖRTTEBİRLİK.HRC
QUARTILE.INCDÖRTTEBİRLİK.DHL
RANDS_SAYI_ÜRET
RANDBETWEENRASTGELEARADA
RANKRANK
RANK.AVGRANK.ORT
RANK.EQRANK.EŞİT
REPLACEDEĞİŞTİR
REPTYİNELE
RIGHTSAĞDAN
ROMANROMEN
ROUNDYUVARLA
ROUNDDOWNAŞAĞIYUVARLA
ROUNDUPYUKARIYUVARLA
ROWSATIR
ROWSSATIRSAY
SEARCHMBUL
SMALLKÜÇÜK
STDEVSTDSAPMA
STDEV.PSTDSAPMA.P
STDEV.SSTDSAPMA.S
SUBSTITUTEYERİNEKOY
SUBTOTALALTTOPLAM
SUMTOPLA
SUMIFETOPLA
SUMIFSÇOKETOPLA
SUMPRODUCTTOPLA.ÇARPIM
SWITCHİLKEŞLEŞEN
TEXTMETNEÇEVİR
TEXTJOINMETİNBİRLEŞTİR
TODAYBUGÜN
TRANSPOSEDEVRİK_DÖNÜŞÜM
TRIMKIRP
UNICHARUNICODEKARAKTERİ
UNICODEUNICODE
UPPERBÜYÜKHARF
VLOOKUPDÜŞEYARA
WEEKDAYHAFTANINGÜNÜ
WEEKNUMHAFTASAY
YEARYIL
FALSEYANLIŞ
TRUEDOĞRU