Excel Functions in Hungarian

These are the most common Excel functions with Hungarian translations.

Normally you would also have to replace alle the commas in my example formulas with semi-colon.


English Hungarian
ABS ABS
ADDRESS CÍM
AND ÉS
AVERAGE ÁTLAG
AVERAGEIF ÁTLAGHA
AVERAGEIFS ÁTLAGHATÖBB
BAHTTEXT BAHTSZÖVEG
BIN2DEC BIN2DEC
BIN2HEX BIN2HEX
CEILING PLAFON
CHAR KARAKTER
CHOOSE VÁLASZT
CODE KÓD
COLUMN OSZLOP
COLUMNS OSZLOPOK
CONCATENATE ÖSSZEFUZ
COUNT DARAB
COUNTA DARAB2
COUNTBLANK DARABÜRES
COUNTIF DARABTELI
COUNTIFS DARABHATÖBB
DATE DÁTUM
DATEVALUE DÁTUMÉRTÉK
DAY NAP
DEC2BIN DEC2BIN
DEC2HEX DEC2HEX
EOMONTH EOMONTH
EVEN PÁROS
EXACT AZONOS
FACT FAKT
FIND SZÖVEG.TALÁL
FLOOR PADLÓ
HEX2BIN HEX2BIN
HEX2DEC HEX2DEC
HLOOKUP VKERES
HYPERLINK HIPERHIVATKOZÁS
IF HA
IFERROR HAHIBA
INDEX INDEX
INDIRECT INDIREKT
INFO INFÓ
INT INT
ISBLANK ÜRES
ISERROR HIBÁS
ISEVEN ISEVEN
ISNA NINCS
ISNONTEXT NEM.SZÖVEG
ISNUMBER SZÁM
ISODD ISODD
ISTEXT SZÖVEG.E
LARGE NAGY
LEFT BAL
LEN HOSSZ
LOOKUP KERES
LOWER KISBETU
MATCH HOL.VAN
MAX MAX
MEDIAN MEDIÁN
MID KÖZÉP
MIN MIN
MOD MARADÉK
MODE MÓDUSZ
MONTH HÓNAP
N N
NA HIÁNYZIK
NETWORKDAYS NETWORKDAYS
NOT NEM
NOW MOST
ODD PÁRATLAN
OFFSET OFSZET
OR VAGY
PERCENTILE PERCENTILIS
PI PI
PROPER TNÉV
QUARTILE KVARTILIS
RAND VÉL
RANDBETWEEN RANDBETWEEN
RANK SORSZÁM
REPLACE CSERE
REPT SOKSZOR
RIGHT JOBB
ROMAN RÓMAI
ROUND KEREKÍTÉS
ROUNDDOWN KEREKÍTÉS.LE
ROUNDUP KEREKÍTÉS.FEL
ROW SOR
ROWS SOROK
SEARCH SZÖVEG.KERES
SMALL KICSI
STDEV SZÓRÁS
SUBSTITUTE HELYETTE
SUM SZUM
SUMIF SZUMHA
SUMIFS SZUMHATÖBB
SUMPRODUCT SZORZATÖSSZEG
TEXT SZÖVEG
TODAY MA
TRANSPOSE TRANSZPONÁLÁS
TRIM TRIM
UPPER NAGYBETUS
VLOOKUP FKERES
WEEKDAY HÉT.NAPJA
WEEKNUM WEEKNUM
YEAR ÉV
TRUE IGAZ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− eight = 0