Excel Functions in Finnish

These are the most common Excel functions with Finnish translations.

Normally you would also have to replace alle the commas in my example formulas with semi-colon.


English Finnish
ABS ITSEISARVO
ADDRESS OSOITE
AND JA
AVERAGE KESKIARVO
AVERAGEIF KESKIARVO.JOS
AVERAGEIFS KESKIARVO.JOS.JOUKKO
BAHTTEXT BAHTTEKSTI
BIN2DEC BINDES
BIN2HEX BINHEKSA
CEILING PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS
CHAR MERKKI
CHOOSE VALITSE.INDEKSI
CODE KOODI
COLUMN SARAKE
COLUMNS SARAKKEET
CONCATENATE KETJUTA
COUNT LASKE
COUNTA LASKE.A
COUNTBLANK LASKE.TYHJÄT
COUNTIF LASKE.JOS
COUNTIFS LASKE.JOS.JOUKKO
DATE PÄIVÄYS
DATEVALUE PÄIVÄYSARVO
DAY PÄIVÄ
DEC2BIN DESBIN
DEC2HEX DESHEKSA
EOMONTH KUUKAUSI.LOPPU
EVEN PARILLINEN
EXACT VERTAA
FACT KERTOMA
FIND ETSI
FLOOR PYÖRISTÄ.KERR.ALAS
HEX2BIN HEKSABIN
HEX2DEC HEKSADES
HLOOKUP VHAKU
HYPERLINK HYPERLINKKI
IF JOS
IFERROR JOSVIRHE
INDEX INDEKSI
INDIRECT EPÄSUORA
INFO KUVAUS
INT KOKONAISLUKU
ISBLANK ONTYHJÄ
ISERROR JOSVIRHE
ISEVEN ONPARILLINEN
ISNA ONPUUTTUU
ISNONTEXT ONEI_TEKSTI
ISNUMBER ONLUKU
ISODD ONPARITON
ISTEXT ONVIRHE
LARGE SUURI
LEFT VASEN
LEN PITUUS
LOOKUP HAKU
LOWER PIENET
MATCH VASTINE
MAX MAKS
MEDIAN MEDIAANI
MID POIMI.TEKSTI
MIN MIN
MOD JAKOJ
MODE MOODI
MONTH KUUKAUSI
N N
NA PUUTTUU
NETWORKDAYS TYÖPÄIVÄT
NOT EI
NOW NYT
ODD PARITON
OFFSET SIIRTYMÄ
OR TAI
PERCENTILE PROSENTTIPISTE
PI PII
PROPER ERISNIMI
QUARTILE NELJÄNNES
RAND SATUNNAISLUKU
RANDBETWEEN SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ
RANK ARVON.MUKAAN
REPLACE KORVAA
REPT TOISTA
RIGHT OIKEA
ROMAN ROMAN
ROUND PYÖRISTÄ
ROUNDDOWN PYÖRISTÄ.DES.ALAS
ROUNDUP PYÖRISTÄ.DES.YLÖS
ROW RIVI
ROWS RIVIT
SEARCH KÄY.LÄPI
SMALL PIENI
STDEV KESKIHAJONTA
SUBSTITUTE VAIHDA
SUM SUMMA
SUMIF SUMMA.JOS
SUMIFS SUMMA.JOS.JOUKKO
SUMPRODUCT TULOJEN.SUMMA
TEXT TEKSTI
TODAY TÄMÄ.PÄIVÄ
TRANSPOSE TRANSPONOI
TRIM POISTA.VÄLIT
UPPER ISOT
VLOOKUP PHAKU
WEEKDAY VIIKONPÄIVÄ
WEEKNUM VIIKKO.NRO
YEAR VUOSI
TRUE TOSI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 − = one