Excel Functions in Danish

These are the most common Excel functions with Danish translations.

Normally you would also have to replace alle the commas in my example formulas with semi-colon.


English Danish
ABS ABS
ADDRESS ADRESSE
AND OG
AVERAGE MIDDEL
AVERAGEIF MIDDEL.HVIS
AVERAGEIFS MIDDEL.HVISER
BAHTTEXT BAHTTEKST
BIN2DEC BIN.TIL.DEC
BIN2HEX BIN.TIL.HEX
CEILING AFRUND.LOFT
CHAR TEGN
CHOOSE VÆLG
CODE KODE
COLUMN KOLONNE
COLUMNS KOLONNER
CONCATENATE SAMMENKÆDNING
COUNT TÆL
COUNTA TÆLV
COUNTBLANK ANTAL.BLANKE
COUNTIF TÆLHVIS
COUNTIFS TÆL.HVISER
DATE DATO
DATEVALUE DATOVÆRDI
DAY DAG
DEC2BIN DEC.TIL.BIN
DEC2HEX DEC.TIL.HEX
EOMONTH SLUT.PÅ.MÅNED
EVEN LIGE
EXACT EKSAKT
FACT FAKULTET
FIND FIND
FLOOR AFRUND.GULV
HEX2BIN HEX.TIL.BIN
HEX2DEC HEX.TIL.DEC
HLOOKUP VOPSLAG
HYPERLINK HYPERLINK
IF HVIS
IFERROR HVIS.FEJL
INDEX INDEKS
INDIRECT INDIREKTE
INFO INFO
INT HELTAL
ISBLANK ER.TOM
ISERROR ER.FEJL
ISEVEN ER.LIGE
ISNA ER.IKKE.TILGÆNGELIG
ISNONTEXT ER.IKKE.TEKST
ISNUMBER ER.TAL
ISODD ER.ULIGE
ISTEXT ER.TEKST
LARGE STOR
LEFT VENSTRE
LEN LÆNGDE
LOOKUP SLÅ.OP
LOWER SMÅ.BOGSTAVER
MATCH SAMMENLIGN
MAX MAKS
MEDIAN MEDIAN
MID MIDT
MIN MIN
MOD REST
MODE HYPPIGST
MONTH MÅNED
N TAL
NA IKKE.TILGÆNGELIG
NETWORKDAYS ANTAL.ARBEJDSDAGE
NOT IKKE
NOW NU
ODD ULIGE
OFFSET FORSKYDNING
OR ELLER
PERCENTILE FRAKTIL
PI PI
PROPER STORT.FORBOGSTAV
QUARTILE KVARTIL
RAND SLUMP
RANDBETWEEN SLUMP.MELLEM
RANK PLADS
REPLACE ERSTAT
REPT GENTAG
RIGHT HØJRE
ROMAN ROMERTAL
ROUND AFRUND
ROUNDDOWN RUND.NED
ROUNDUP RUND.OP
ROW RÆKKE
ROWS RÆKKER
SEARCH SØG
SMALL MINDSTE
STDEV STDAFV
SUBSTITUTE UDSKIFT
SUM SUM
SUMIF SUM.HVIS
SUMIFS SUM.HVISER
SUMPRODUCT SUMPRODUKT
TEXT TEKST
TODAY IDAG
TRANSPOSE TRANSPONER
TRIM FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE
UPPER STORE.BOGSTAVER
VLOOKUP LOPSLAG
WEEKDAY UGEDAG
WEEKNUM UGE.NR
YEAR ÅR
TRUE SAND


2 thoughts on “Excel Functions in Danish

  1. Det er dog det mest ubrugelige Microsoft da har lavet indtil nu.
    Er vi blot en lille indelukket enklave her i Danmark, der ikke må være kompatible med resten af verden?
    Og så alt det bøvl med at afinstallere og geninstallere på Engelsk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 4 = thirty two